وقتی که تو نیستی، من حزن هزار آسمان بی­ اردیبهشت را گریه می ­کنم. فنجانی قهوه در سایه­ های پسین، عاشق شدن در دی ماه... مردن به وقت شهریور . (سیدعلی صالحی)
1394/07/08 - 10:36
پیوست عکس:
9de7b520ffdfde48c2c2b16bac70e25c-425
9de7b520ffdfde48c2c2b16bac70e25c-425 · 425x282px, 21KB

شبکه اجتماعی شهرستان کوار · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی
http://www.20script.ir