وقتی تو نیستی نه هستهای ما چونان‌که بایدند نه بایدها ... مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم عمری‌ست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم باشد برای روز مبادا اما در صفحه‌های تقویم روزی به نام "روز مبادا" نیست آن روز هر چه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا روزی درست مثل همین روزهای ماست اما چه کسی می‌داند شاید امروز نیز روز مبادا باشد وقتی تو نیستی نه هستهای ما چونان‌که بایدند نه بایدها ... هر روز بی تو روز مباداست . (قیصر امین پور)
1394/06/31 - 08:01
پیوست عکس:
793591ee5632ff72339de6f2d3f9bc25-425
793591ee5632ff72339de6f2d3f9bc25-425 · 425x421px, 110KB

شبکه اجتماعی شهرستان کوار · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی
http://www.20script.ir