زمستان سردی بود غذا پیدا نمیشد تا پرنده به جوجه های خود بدهد ناچار از گوشت تن خود میکند به جوجه ها میداد وقتی زمستان تمام شد که دیگر پرنده مرده بود جوجه ها بهم میگفتند: خوب شد مرد خسته شدیم از بس غذای تکراری خوردیم. این است رسم روزگارما...{-15-}
1394/06/28 - 11:24
پیوست عکس:
28afbe925e5e3bcd8dc16ab5a87e366d-425
28afbe925e5e3bcd8dc16ab5a87e366d-425 · 425x303px, 27KB

شبکه اجتماعی شهرستان کوار · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی
http://www.20script.ir